Kable przewody

W nowo budowanych budynkach instalowana jest współczesna instalacja elektryczna, dostosowana do przewodzenia energii rozmaitej mocy. Kilkudziesięcioletnie budynki, bądź też mieszkania mają w własnych ścianach instalacje stare, z zużytkowanych materiałów, kładzione wedle starych, nie stosowanych dziś rozwiązań. Dlatego przeprowadzając remont takich obiektów, najogromniejszy nacisk w trakcie prac budowlano – remontowych kładziony jest na wymianę instalacji elektrycznej na całej przestrzeni mieszkania oraz współczesny osprzęt typu gniazdka, jaki jest obecnie dostępny. Dawne armatury nie przewidywały pobierania mocy przez tak znaczącą ilość sprzętów domowych, jaką każdy z nas posiada obecnie. Zbyt wielkie obciążenia mogą być przyczyną zwarcia instalacji, co w wielu wypadkach doprowadza do pożaru. Żeby zapobiec takim skutkom, ekipa elektryków powinna pozyskać przed remontem wykaz wyposażenia domowego, który będzie zainstalowany, w celu intensyfikacji instalacji w miejscach jego zgrupowania. Takim fantastycznym miejscem jest kuchnia, gdzie w szeregu przypadków niedostosowana do wymogów instalacja elektryczna może wywoływać zwarcia, ze względu na znaczącą ilość urządzeń zasilanych prądem.