Organizacje charytatywne

Biorąc pod szczególną uwagę wszelki elektroniczny sprzęt, jaki otacza nas wszędzie, bez skrępowania możemy ogłosić, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Już dotarło tego, że duża grupa z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego, internetu i całego mnóstwa innych akcesoriów elektronowych. Równocześnie to wszystko powoduje, że przepływ wiadomości jest natychmiastowy. Niech wyłącznie wydarzy się coś ważnego na drugim krańcu globu, a niedługo wszędzie wiadomo, co miało miejsce! Zresztą, to nawet nie ma obowiązek być coś ważnego. Po prostu niemalże każdą wiadomość wolno przekazać na umowną odległość oraz obecnie w rekordowo zwięzłym czasie. Społeczeństwo to również organizacje charytatywne. Wszystko się zmienia oraz nie da się tego zatrzymać. Postęp technologiczny dodatkowo napędza to wszystko, przeobrażając po raz następny społeczeństwo. Przemianom nie ma końca, a człowiek po raz dodatkowy udowadnia, że jeszcze nie oznajmił ostatniego słowa. Zatem wydaje się, że nic nie powstrzyma jego osiągnięć, a społeczeństwo informacyjne nie stanowi minionego etapu rozwoju.