taneczne stroje

Każdy z nas wie, czym jest taniec, zdoła go zidentyfikować, zatańczyć jak również podać jego specyficzne przymiotniki. Taniec zauważamy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach oraz w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy także do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze stosowany jest w musicalach, jakie stały się w minionych latach nadzwyczaj atrakcyjne. W nich pojawiają się mażoretki. Musical to muzyczna sztuka, jaka urodziła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku swojego istnienia nie miała obszernej popularności jednak w miarę upływu czasu zdobyła dużą popularność. Musical to złączenie tańca, śpiewu oraz scen, w których aktorzy w nim występujący wypowiadają wskazane kwestie. Jednakże autorzy musicali rozpoczęli odchodzić od scen mówionych oraz ograniczali się tylko do śpiewu. Obecnie w musicalu wykorzystuje się rożnego typu tańce, np. balet, taniec współczesny, hip hop jak również rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę klasyczną i dużo innych. Spośród wielu słynnych musicali na nadzwyczajną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.